Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania Yoshi Innovation S.A.

STATUT YOSHI INNOVATION S.A.

zgłoszenie planu połączenia

statut

Strategia grupy Yoshi na lata 2024-2027

KRYTERIA NIEZALEŻNOŚCI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI