Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania Yoshi Innovation S.A.

STATUT YOSHI INNOVATION S.A.

zgłoszenie planu połączenia

statut