Raporty roczne

Zapoznaj się z naszymi raportami rocznymi.

RAPORT ROCZNY ZA ROK 2018

RAPORT ROCZNY ZA ROK 2019

Raport roczny za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Yoshi Innovation S.A. (dawniej Acrebit S.A.) w roku 2020

https://www.bankier.pl/static/att/ebi/2021-05/0000130743_202105280000133940.pdf

Raport roczny za rok 2021 wraz ze
sprawozdaniem Zarządu z działalności Yoshi Innovation S.A. w roku 2021

https://www.bankier.pl/static/att/ebi/2022-05/0000141744_202205310000141169.pdf

Raport roczny za rok 2022

https://www.bankier.pl/static/att/ebi/2023-06/0000151393_202306010000147467.pdf