Raporty roczne

Zapoznaj się z naszymi raportami rocznymi.

Raport roczny za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Yoshi Innovation S.A. (dawniej Acrebit S.A.) w roku 2020