Yoshi Innovation Projekty Unijne

Finansowy impuls dla biznesu

W Dziale Projektów Unijnych Yoshi Innovation S.A., nasza misja wykracza poza zwykłe doradztwo biznesowe. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji unijnych dla projektów związanych z nowymi technologiami, stając się kluczowym partnerem dla przedsiębiorstw pragnących wprowadzić innowacje na rynek. Otwieramy drzwi do nowych możliwości i wzrostu, wspierając naszych klientów na każdym etapie – od koncepcji po wdrożenie. W Yoshi Innovation S.A., rozumiemy, że prawdziwa innowacja wymaga głębokiej wiedzy rynkowej, strategicznego myślenia i zdolności do przekształcania idei w rentowne przedsięwzięcia.

Współpraca

Współpraca to kluczowy element każdego udanego projektu biznesowego. Pracujemy ramię w ramię z naszymi klientami, aby zrozumieć ich unikalne potrzeby i cele. Budujemy silne i długotrwałe relacji, co pozwala na efektywne dopasowanie naszych strategii i rozwiązań do specyficznych wymagań naszych klientów.

Innowacja

Nasz zespół to zbiór doświadczonych specjalistów, którzy są na bieżąco z najnowszymi trendami i stale rozwijają swoje umiejętności, aby zapewniać usługi na najwyższym poziomie. Innowacyjne podejście pozwala nam efektywnie identyfikować i wykorzystywać optymalne źródła finansowania, co umożliwia naszym klientom maksymalizację ich potencjału biznesowego.

Sukces

Sukces naszych klientów jest naszym sukcesem. W naszej firmie skupiamy się na osiąganiu konkretnych, mierzalnych wyników, które przyczyniają się do wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw. Dzięki naszemu doświadczeniu, wiedzy i zaangażowaniu, możemy zapewnić, że każda inwestycja w nowe technologie jest krokiem naprzód ku trwałemu sukcesowi biznesowemu.

Eksperci w dziedzinie rozwoju Innowacji

Nasza specjalizacja to nie tylko finansowanie innowacyjnych pomysłów, ale także ich rozwój i wprowadzanie na rynek. Dzięki naszemu wszechstronnemu podejściu, wspieramy przedsiębiorców na każdym etapie – od koncepcji, przez pozyskiwanie funduszy, aż po komercjalizację ich projektów. Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów, którzy nieustannie śledzą najnowsze trendy i dostosowują strategie, aby nasze usługi były zawsze skuteczne i innowacyjne.

Proces pozyskania dofinansowania

Bezpłatna analiza potrzeb

Proponujemy bezpłatną, szczegółową analizę Twoich potrzeb w kontekście uzyskania dotacji. Przystępując do współpracy, nasz zespół specjalistów skrupulatnie oceni Twój projekt, zapewniając profesjonalne doradztwo w wyborze odpowiedniego dofinansowania, które najlepiej odpowiada specyfice i wymaganiom Twojego projektu.

Projektowanie wniosku

To kluczowy etap, podczas którego dokładnie analizujemy Twój projekt pod kątem jego zgodności z wymaganiami formalnymi konkursu. Naszym celem jest precyzyjne dopracowanie każdego aspektu projektu, aby zapewnić jego wysoką jakość i atrakcyjność dla instytucji finansujących. Następnie, razem ustalimy harmonogram prac nad wnioskiem o dofinansowanie.

Opracowanie dokumentacji

Współpracujemy z Tobą na każdym kroku tworzenia dokumentacji aplikacyjnej. Nasz zespół specjalistów analizuje Twoje potrzeby, doradza w zakresie strategii oraz wspiera w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów.

Ocena projektu

W ramach naszej współpracy analizujemy dokumentację pod kątem spełnienia wszystkich wymagań formalnych i merytorycznych, identyfikujemy potencjalne obszary do poprawy i przygotowujemy strategię na wypadek konieczności dokonania korekt. Ponadto, oferujemy przygotowanie Twojego zespołu do spotkania z panelem ekspertów.

Zarządzanie Realizacją Projektu i Procesem Rozliczeniowym Dotacji

Rozliczanie dotacji z funduszy unijnych to złożony etap, gdzie łatwo o błąd, który może skutkować konsekwencjami finansowymi dla beneficjenta. Prawidłowe zarządzanie i rozliczanie środków unijnych wymaga dogłębnej znajomości obowiązujących zasad i procedur. Dokładność w przygotowaniu dokumentacji projektu oraz przestrzeganie wymogów instytucji wspierających są kluczowe.

Oferujemy wszechstronną pomoc i doradztwo na każdym etapie realizacji projektu, obejmującą przygotowanie dokumentów, wsparcie w rozliczeniach, monitoring wydatków, reprezentowanie beneficjenta i przygotowanie wniosków rozliczeniowych. Nasze działania zapewniają prawidłowe zarządzanie funduszami i projektami, oferując bezpieczeństwo i spokój umysłu w trakcie procesu rozliczeniowego.

Nasze usługi

Opracowywanie wniosków o dofinansowanie to kompleksowy proces, który rozpoczyna się od współpracy z Klientem w celu ustalenia założeń projektu. Obejmuje to weryfikację możliwości uzyskania dofinansowania oraz wspólne tworzenie szczegółowych elementów projektu, w tym budżetu i harmonogramu. Usługa ta zakłada również przygotowanie wniosku na podstawie informacji dostarczonych przez Klienta oraz tych wspólnie opracowanych, wsparcie w gromadzeniu i uzupełnianiu niezbędnych załączników, a także uczestnictwo w ewentualnych negocjacjach z instytucją finansującą przed finalizacją umowy o dofinansowanie.

  1. Oferujemy usługi w zakresie modelowania finansowego i estymacji przychodów, zapewniając wszechstronne wsparcie w ocenie rentowności projektów ubiegających się o dofinansowanie. Nasze analizy są dostosowane do specyfiki każdego projektu, co zwiększa szanse na jego sukces finansowy.

Oferujemy profesjonalną ocenę wniosków, zapewniając dogłębną analizę. Nasz zespół ekspertów dokładnie ocenia zgodność z kryteriami i potencjał sukcesu, dostarczając cennych wskazówek, które pomogą Ci wyróżnić Twój projekt na tle konkurencji. Skupiamy się na każdym aspekcie wniosku, od jego struktury po treść merytoryczną, aby zapewnić maksymalne dopasowanie do wymagań programu. Po dokładnej analizie wniosku, dostarczymy rekomendacje, które pomogą zwiększyć szanse na jego akceptację.

  1. Przygotowujemy profesjonalną ocenę innowacyjności projektów, podkreślając ich unikalne aspekty i potencjał rynkowy. Nasza ekspertyza zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania, dostarczając przekonujących argumentów na rzecz Twojego projektu.
  1. Przeprowadzamy dogłębne badanie stanu techniki, dostarczając kluczowych informacji o najnowszych trendach i innowacjach w Twojej dziedzinie. Nasza usługa obejmuje analizę patentów, literatury fachowej i badań rynkowych, co pozwoli na uniknięcie powielania istniejących rozwiązań i identyfikację nowych możliwości rozwoju.
  1. Oferujemy profesjonalne wsparcie przy wycenie wartości niematerialnych i prawnych. W procesie ubiegania się o wsparcie finansowe z funduszy unijnych, wycena wartości niematerialnych i prawnych jest kluczowa. Nasza firma oferuje profesjonalne usługi w tym zakresie, pomagając klientom dostarczyć kompleksową i wiarygodną dokumentację w swoich wnioskach o finansowanie projektów

Aktualne polecane konkursy

Ścieżka Smart

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.
Na co:
– prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
– wdrożenie wyników prac B+R,
– rozbudowę infrastruktury badawczej,
– transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa
– internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr

MŚP

80%

Cała Polska

Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji

Wsparcie zostanie przeznaczone na realizację prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach nakierowanych na proces transformacji, tzn. których wyniki będą nakierowane na rozwiązania (efekty, produkty) przyczyniające się do zmiany profilu działalności, wprowadzenia nowych, ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów, zmniejszania zużycia surowców w procesach produkcyjnych, wdrożenia czystych technologii redukujących masę odpadów lub zapobiegających ich powstaniu, zwiększenia reużycia produktów, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami oraz ograniczające zużycie energii w procesach produkcyjnych.

MŚP

Konsorcja naukowo-przemysłowe

80%

Woj. śląskie

Kredyt Ekologiczny

Celem programu jest wpieranie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy
Na co:
– nabycie środków trwałych,
– nabycie robót i materiałów budowlanych,
– nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
– studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.

MMP

80%

Cała Polska