Raporty ebi

2024

YOSHI INNOVATION SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał roku obrachunkowego 2023

YOSHI INNOVATION SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024 Yoshi Innovation Spółka Akcyjna

2023

YOSHI INNOVATION SA (15/2023) Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego

YOSHI INNOVATION SA (14/2023) Rejestracja przez Sąd zmian statutu Emitenta

YOSHI INNOVATION SA (13/2023) Raport okresowy za III kwartał roku obrachunkowego 2023.

YOSHI INNOVATION SA (12/2023) Zmiana uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Emitenta

YOSHI INNOVATION SA (11/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku

YOSHI INNOVATION SA (8/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yoshi Innovation S.A. na dzień 30 czerwca 2023 roku

YOSHI INNOVATION SA (7/2023) Raport roczny Spółki za rok 2022

YOSHI INNOVATION SA (6/2023) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2022 roku

YOSHI INNOVATION SA (5/2023) Raport okresowy za I kwartał 2023 roku

YOSHI INNOVATION SA (4/2023) Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego

YOSHI INNOVATION SA (3/2023) Podpisanie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy

YOSHI INNOVATION SA (2/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku

YOSHI INNOVATION SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023

2022

YOSHI INNOVATION SA (16/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

YOSHI INNOVATION SA (15/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku

YOSHI INNOVATION SA (14/2022) Rejestracja przez Sąd zmian statutu Emitenta

YOSHI INNOVATION SA (13/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku Yoshi Innovation Spółka Akcyjna

YOSHI INNOVATION SA (12/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

https://biznes.pap.pl/pl/news/ebi/info/3320407,yoshi-innovation-sa-(11-2022)-zmiana-terminu-publikacji-raportu-okresowego-za-ii-kwartal-2022-roku

YOSHI INNOVATION SA (10/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

YOSHI INNOVATION SA (9/2022) Życiorysy członków Rady Nadzorczej Yoshi Innovation spółka akcyjna

YOSHI INNOVATION SA (8/2022) Odwołanie oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej Yoshi Innovation spółka akcyjna

YOSHI INNOVATION SA (7/2022) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Yoshi Innovation S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku

YOSHI INNOVATION SA (6/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 roku

https://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/company/ACREO,2022,6,3,1

https://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/company/ACREO,2022,5,31,1

YOSHI INNOVATION SA (4/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku

YOSHI INNOVATION SA (4/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku

YOSHI INNOVATION SA (3/2022) Rejestracja przez Sąd zmian statutu Emitenta

YOSHI INNOVATION SA (2/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku

YOSHI INNOVATION SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022

2021

YOSHI INNOVATION SA (18/2021) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2021 roku

YOSHI INNOVATION SA (19/2021) Raport roczny Spółki za rok 2020

YOSHI INNOVATION SA (20/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku

YOSHI INNOVATION SA (21/2021) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Yoshi Innovation spółka akcyjna

YOSHI INNOVATION SA (22/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku

YOSHI INNOVATION SA (24/2021) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2021 roku

YOSHI INNOVATION SA (25/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku Yoshi Innovation Spółka Akcyjna

YOSHI INNOVATION SA (26/2021) Zawarcie umowy o wprowadzenie akcji serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

YOSHI INNOVATION SA (27/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 października 2021 roku

YOSHI INNOVATION SA (28/2021) Korekta raportu okresowego za II kwartał 2021 roku

YOSHI INNOVATION SA (29/2021) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 października 2021 r.

YOSHI INNOVATION SA (30/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 listopada 2021 roku

YOSHI INNOVATION SA (31/2021) Zawarcie aneksu nr 1 do umowy o wprowadzenie akcji serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

YOSHI INNOVATION SA (32/2021) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 listopada 2021 r

YOSHI INNOVATION SA (33/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1 grudnia 2021 roku

YOSHI INNOVATION SA (34/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku

YOSHI INNOVATION SA (35/2021) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 1 grudnia 2021 r.

YOSHI INNOVATION SA (36/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 grudnia 2021 roku

YOSHI INNOVATION SA (37/2021) Korekta jednostkowego raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku

YOSHI INNOVATION SA (38/2021) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 28 grudnia 2021 roku

YOSHI INNOVATION SA (17/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku

YOSHI (16/2021) Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Emitenta

ACREBIT SA (13/2021) Korekta raportu dot. zakończenia subskrypcji akcji serii E

ACREBIT SA (12/2021) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku

ACREBIT SA (11/2021) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Emitenta

ACREBIT SA (11/2021) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Emitenta

ACREBIT SA (10/2021) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

ACREBIT SA (9/2021) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku

ACREBIT SA (8/2021) Raport okresowy jednostkowy za IV kwartał 2020 roku

ACREBIT SA (7/2021) Rejestracja przez Sąd zmian statutu Emitenta

ACREBIT SA (6/2021) Zmiana terminu publikacji raportu za IV kwartał 2020 roku

ACREBIT SA (5/2021) Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

ACREBIT SA (4/2021) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

ACREBIT SA (3/2021) Korekta raportu EBI nr 1/2021

ACREBIT SA (2/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021

ACREBIT SA (1/2021) Powołanie osób zarządzających lub nadzorujących