Raporty ebi

2024

YOSHI INNOVATION SA (7/2024) Powołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta w drodze kooptacji

YOSHI INNOVATION SA (5/2024) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

YOSHI INNOVATION SA (4/2024) Wyjaśnienia dotyczące naruszenia przez Emitenta obowiązku informacyjnego

YOSHI INNOVATION SA (3/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024

YOSHI INNOVATION SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał roku obrachunkowego 2023

YOSHI INNOVATION SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024 Yoshi Innovation Spółka Akcyjna

2023

YOSHI INNOVATION SA (15/2023) Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego

YOSHI INNOVATION SA (14/2023) Rejestracja przez Sąd zmian statutu Emitenta

YOSHI INNOVATION SA (13/2023) Raport okresowy za III kwartał roku obrachunkowego 2023.

YOSHI INNOVATION SA (12/2023) Zmiana uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Emitenta

YOSHI INNOVATION SA (11/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku

YOSHI INNOVATION SA (8/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yoshi Innovation S.A. na dzień 30 czerwca 2023 roku

YOSHI INNOVATION SA (7/2023) Raport roczny Spółki za rok 2022

YOSHI INNOVATION SA (6/2023) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2022 roku

YOSHI INNOVATION SA (5/2023) Raport okresowy za I kwartał 2023 roku

YOSHI INNOVATION SA (4/2023) Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego

YOSHI INNOVATION SA (3/2023) Podpisanie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy

YOSHI INNOVATION SA (2/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku

YOSHI INNOVATION SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023

2022

YOSHI INNOVATION SA (16/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

YOSHI INNOVATION SA (15/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku

YOSHI INNOVATION SA (14/2022) Rejestracja przez Sąd zmian statutu Emitenta

YOSHI INNOVATION SA (13/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku Yoshi Innovation Spółka Akcyjna

YOSHI INNOVATION SA (12/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

https://biznes.pap.pl/pl/news/ebi/info/3320407,yoshi-innovation-sa-(11-2022)-zmiana-terminu-publikacji-raportu-okresowego-za-ii-kwartal-2022-roku

YOSHI INNOVATION SA (10/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

YOSHI INNOVATION SA (9/2022) Życiorysy członków Rady Nadzorczej Yoshi Innovation spółka akcyjna

YOSHI INNOVATION SA (8/2022) Odwołanie oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej Yoshi Innovation spółka akcyjna

YOSHI INNOVATION SA (7/2022) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Yoshi Innovation S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku

YOSHI INNOVATION SA (6/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 roku

https://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/company/ACREO,2022,6,3,1

https://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/company/ACREO,2022,5,31,1

YOSHI INNOVATION SA (4/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku

YOSHI INNOVATION SA (4/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku

YOSHI INNOVATION SA (3/2022) Rejestracja przez Sąd zmian statutu Emitenta

YOSHI INNOVATION SA (2/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku

YOSHI INNOVATION SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022

2021

YOSHI INNOVATION SA (18/2021) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2021 roku

YOSHI INNOVATION SA (19/2021) Raport roczny Spółki za rok 2020

YOSHI INNOVATION SA (20/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku

YOSHI INNOVATION SA (21/2021) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Yoshi Innovation spółka akcyjna

YOSHI INNOVATION SA (22/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku

YOSHI INNOVATION SA (24/2021) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2021 roku

YOSHI INNOVATION SA (25/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku Yoshi Innovation Spółka Akcyjna

YOSHI INNOVATION SA (26/2021) Zawarcie umowy o wprowadzenie akcji serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

YOSHI INNOVATION SA (27/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 października 2021 roku

YOSHI INNOVATION SA (28/2021) Korekta raportu okresowego za II kwartał 2021 roku

YOSHI INNOVATION SA (29/2021) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 października 2021 r.

YOSHI INNOVATION SA (30/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 listopada 2021 roku

YOSHI INNOVATION SA (31/2021) Zawarcie aneksu nr 1 do umowy o wprowadzenie akcji serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

YOSHI INNOVATION SA (32/2021) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 listopada 2021 r

YOSHI INNOVATION SA (33/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1 grudnia 2021 roku

YOSHI INNOVATION SA (34/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku

YOSHI INNOVATION SA (35/2021) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 1 grudnia 2021 r.

YOSHI INNOVATION SA (36/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 grudnia 2021 roku

YOSHI INNOVATION SA (37/2021) Korekta jednostkowego raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku

YOSHI INNOVATION SA (38/2021) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 28 grudnia 2021 roku

YOSHI INNOVATION SA (17/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku

YOSHI (16/2021) Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Emitenta

ACREBIT SA (13/2021) Korekta raportu dot. zakończenia subskrypcji akcji serii E

ACREBIT SA (12/2021) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku

ACREBIT SA (11/2021) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Emitenta

ACREBIT SA (11/2021) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Emitenta

ACREBIT SA (10/2021) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

ACREBIT SA (9/2021) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku

ACREBIT SA (8/2021) Raport okresowy jednostkowy za IV kwartał 2020 roku

ACREBIT SA (7/2021) Rejestracja przez Sąd zmian statutu Emitenta

ACREBIT SA (6/2021) Zmiana terminu publikacji raportu za IV kwartał 2020 roku

ACREBIT SA (5/2021) Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

ACREBIT SA (4/2021) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

ACREBIT SA (3/2021) Korekta raportu EBI nr 1/2021

ACREBIT SA (2/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021

ACREBIT SA (1/2021) Powołanie osób zarządzających lub nadzorujących

2020

ACREBIT SA (1/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Acrebit S.A. na dzień 7 lutego 2020 roku

ACREBIT SA (2/2020) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 lutego 2020 r.

ACREBIT SA (2/2020) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 lutego 2020 r.

ACREBIT SA (4/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020

ACREBIT SA (5/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dniu 6 lutego 2020 roku

ACREBIT SA (5/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dniu 6 lutego 2020 roku

ACREBIT SA (7/2020) Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Emitenta

ACREBIT SA (8/2020) Raport okresowy za okres IV kwartał 2019

ACREBIT SA (9/2020) Zmiana terminu publikacji publikacji raportu okresowego kwartalnego za I kwartał 2020 roku

ACREBIT SA (10/2020) Raport okresowy za okres I kwartał 2020

ACREBIT SA (11/2020) Raport roczny za rok 2019

ACREBIT SA (12/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Acrebit S.A. na dzień 2 lipca 2020 roku

ACREBIT SA (13/2020) Walne Zgromadzenie Emitenta dniu 2 lipca 2020 roku

ACREBIT SA (14/2020) Sprostowanie raportu bieżącego EBI nr 13/2020 (Walne Zgromadzenie Emitenta dniu 2 lipca 2020 roku)

ACREBIT SA (15/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10.08.2020 roku

ACREBIT SA (16/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10.08.2020 roku

ACREBIT SA (17/2020) Raport okresowy za okres II kwartał 2020

ACREBIT SA (18/2020) Zakończenie subskrypcji akcji serii D

ACREBIT SA (19/2020) Zakończenie subskrypcji akcji serii E

ACREBIT SA (20/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.11.2020 roku

ACREBIT SA (21/2020) Raport okresowy za okres III kwartał 2020

ACREBIT SA (22/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.11.2020 roku

ACREBIT SA (23/2020) Odwołanie oraz powołanie członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

ACREBIT SA (24/2020) Rezygnacja oraz powołanie członka zarządu

2019

ACREBIT SA (1/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

ACREBIT SA (2/2019) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku

ACREBIT SA (3/2019) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

ACREBIT SA (4/2019) Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku

ACREBIT SA (6/2019) Raport roczny za rok 2018

ACREBIT SA (7/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Acrebit S.A. na dzień 28 czerwca 2019 roku

ACREBIT SA (8/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 roku

ACREBIT SA (9/2019) Raport okresowy za okres I kwartał 2019

ACREBIT SA (10/2019) Raport okresowy za okres III kwartał 2019