Jesteśmy Yoshi

Poznaj nas bliżej

Co robimy


Dzisiejsza nauka, to świat wąskich specjalizacji. Naukowcy specjalizują się w coraz bardziej wąskich dziedzinach, którym coraz trudniej przebić się do społecznej świadomości. Nauka staje się coraz bardziej hermetyczna a o jej rezultatach dowiadujemy się po długim czasie.

Spółka Yoshi jest podmiotem, który chce zapewnić finansowanie badań i ich szybkie upowszechnienie. Za główny cel postawiliśmy sobie komercjalizację patentów tworzonych przez naukowców. Dzięki naszym inwestorom oraz współpracy z renomowanymi uczelniami wyższymi chcemy aktywnie uczestniczyć w weryfikacji polskiej myśli technicznej i technologicznej oraz wprowadzaniu jej do biznesu.

Oferujemy szeroko zakrojoną pomoc w procesie wprowadzania patentu do biznesu. Odbywa się to poprzez:

 • szczegółową analizę patentów uczelni wyższych, prywatnych ośrodków badawczo – rozwojowych i osób fizycznych,
 • weryfikację patentów pod katem zapotrzebowania rynkowego,
 • dokonanie wyceny patentu,
 • poszukiwanie firm zainteresowanych zaimplementowaniem danego patentu,
 • pozyskanie inwestorów zainteresowanych wsparciem finansowym innowacyjnych projektów,
 • poszukiwaniem odbiorców produkty finalnego.

Nasze działania ukierunkowane są na tworzenie spółek typu start-up, spin-off oraz pośrednictwie w sprzedaży patentów i licencji do patentu.

W procesie wyceny przedsiębiorstwa bardzo ważnym czynnikiem jest wycena wartości niematerialnych i prawnych. To właśnie w tej kategorii zawierają się wszelkiego rodzaju patenty, zgłoszenia patentowe, know-how oraz wynalazki i innowacje dokonane w spółce. To one, niejednokrotnie, kształtują kapitał zakładowy spółki i decydują o końcowej wartości przedsiębiorstwa.

Spółka Yoshi SA oferuje Państwu możliwość dokonania wyceny patentów, zgłoszeń patentowych, know-how oraz wynalazków i innowacji w Państwa spółce.

Dokonujemy wyceny na etapie wprowadzania wartości intelektualnej do spółki w formie aportu, podnoszenia kapitału zakładowego, jak i wyceny tejże wartości na potrzeby sprzedaży czy udzielenia licencji.

Dysponujemy gronem wysoko wykwalifikowanych rzeczoznawców prawno – majątkowych, którzy zapewnia Państwu najwyższej jakości obsługę.

Nasze wyceny przeprowadzamy wielopoziomowo co zapewnia obiektywizm i rzeczywistość wartości intelektualnej poddanej wycenie.

Stały nadzór nad własnością intelektualną a zwłaszcza znakami towarowymi to nieodzowny element strategii każdej spółki myślącej poważenie o swoim rozwoju.

W ramach stałej, zryczałtowanej obsługi prawno-patentowej, oferujemy naszym Klientom świadczenie następujących usług:

 • monitorowanie zgłaszanych do Urzędu Patentowego RP, Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), Międzynarodowego Biura Własności Intelektualnej (WIPO) wynalazków i/lub wzorów użytkowych oraz badanie możliwości i warunków stosowania w Firmie Zleceniodawcy obcych projektów wynalazczych,
 • reprezentowanie interesów Firmy Zleceniodawcy przed Urzędem Patentowym RP (UPRP), Urzędem EPO; WIPO; EUIPO,
 • konsultacje w zakresie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności prawa znaków towarowych, prawa patentowego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji,
 • dozorowania terminów wnoszenia opłat urzędowych do UPRP, EUIPO oraz WIPO i/lub EPO w przypadku ochrony patentowej na świecie,
 • bieżącej korespondencji z UPRP; OHIM; WIPO; EPO,
 • monitorowania stanu techniki dotyczącego przedmiotów prawa własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe) chronionych/zgłoszonych na rzecz podmiotów gospodarczych wskazanych przez Firmę Zleceniodawcy oraz sporządzanie raportów z tych badań,
 • monitorowania chronionych/zgłaszanych znaków towarowych w UPRP oraz EUIPO na rzecz podmiotów gospodarczych wskazanych przez Firmę Zleceniodawcy oraz sporządzanie raportów z tych badań.

Przewaga technologiczna jest najlepszym gwarantem powodzenia przedsiębiorstwa. Poznanie swoich mocnych i słabych stron oraz otwarcie się na nowe technologie stwarza przestrzeń do działań ukierunkowanych na sukces firmy.

Audyt technologiczny przeprowadzany przez firmę Yoshi S.A. jest formą badania przedsiębiorstwa pod kątem możliwości implementacji najnowszych technologii i patentów. Kompleksowa ankieta oraz wywiad na miejscu pozwalają określić jakim potencjałem dysponuje przedsiębiorstwo, jakie ma moce produkcyjne oraz jakie ma możliwości adaptacji nowych rozwiązań.

Spółka Yoshi S.A., na mocy porozumień zawartych z uczelniami wyższymi i instytutami badawczo-rozwojowymi, poszukuje patentów czy też technologii gotowych do zaimplementowania w danym przedsiębiorstwie. Dzięki współpracy z większością uczelni wyższych w Polsce, mamy dostęp do najnowszej myśli technicznej w każdej branży.

W ramach oferty audytu technologicznego poszukujemy naukowców, wysokiej klasy specjalistów w swoich dziedzinach, mogących wnieść wkład intelektualny do przedsiębiorstwa.

Następnie badamy jakie byłyby konieczne nakłady inwestycyjne, aby poprzez zaproponowane patenty i technologie zbudować w przedsiębiorstwie przewagę technologiczną.

W przypadku braku środków, firma Yoshi, poprzez własne bazy inwestorów, aktywnie poszukuje wsparcia dla projektu modernizacyjnego i rozwojowego.

Aktualności


Wypełniając treść art. 500 §2(1) kodeksu spółek handlowych, zarząd Yoshi S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje o zamiarze połączenia Spółki z Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie oraz udostępnia do publicznej wiadomości, plan połączenia rzeczonych spółek sporządzony w dniu 7 października 2020 roku.

Pobierz zgłoszenie Pobierz plan połączenia

Kim jesteśmy

Założona w 2011 roku spółka Yoshi SA stawia sobie za zadanie zarówno wszechstronną promocję obiecujących inicjatyw biznesowych, jak i umożliwienie potencjalnym inwestorom zapoznania się z szerokim wachlarzem kreatywnych pomysłów. Przyjęta koncepcja elastycznego działania pozwala na budowę kompromisów, nastawionych na realizację potrzeb obu zainteresowanych stron. Wsparcie Yoshi Private Investement obejmuje nie tylko zdobycie kapitałowej bazy dla powstającego przedsiębiorstwa, ale również konsulting prawny oraz marketingowy, stający się akceleratorem projektu. Często doświadczenie w kreacji rynkowej marki jest ważniejsze niż nakłady finansowe. Wypracowana przez nas kompleksowa strategia inkubacji ułatwia odpowiedni start w przestrzeń biznesu, łącząc w jedno specjalistyczne doradztwo i arsenał sprawdzonych narzędzi, sprofilowanych pod kątem potrzeb konkretnego projektu.

Staramy się, żeby podjęta współpraca prowadziła do obopólnej satysfakcji. Podstawą naszego działania jest staranna selekcja pomysłów dających obiecujące perspektywy rozwojowe oraz szczegółowe rozpoznanie oczekiwań obu stron. Nastawianie na poszukiwanie indywidualnych rozwiązań jest gwarantem uzyskania zadowalających rezultatów, a nawiązanie partnerskich relacji z reguły staje się podstawą skutecznego udziału w rynku.

Nasz zespół


Nasz zespół tworzą ludzie z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu biznesów.

Jak pracujemy

Staramy się, aby oferta spółki Yoshi SA była wszechstronna i zaspokajała potrzeby wymagającego klienta.

We wstępnej fazie każdy zgłoszony pomysł jest poddany eksperckiej analizie, mającej na celu rozpoznanie słabych i mocnych stron przedsięwzięcia. Ewentualna akceptacja projektu pozwala na sugestie najwydajniejszych strategii rozwojowych, umożliwiających stworzenie biznesplanu otwierającego atrakcyjne perspektywy inkubacyjne.

20%

Już w pierwszym etapie interesujące pomysły wspierane są doświadczeniem naszych specjalistów,ułatwiającym sprecyzowanie przewidywanych do osiągnięcia celów, co pozwala na dobór właściwych narzędzi działania. Tym, co różni Yoshi od konkurencji, jest nacisk kładziony na dopracowanie pozyskanych koncepcji w najwcześniejszych stadiach rozwoju, owocujący pełnym wykorzystaniem drzemiącego w nich potencjału.

40%

Następnym krokiem jest finansowe wsparcie pomysłu. Oferowane fundusze pochodzą z budżetu Yoshi lub od inwestorów zewnętrznych. Ścisła charakterystyka projektu sprzyja nawiązaniu trwałych i satysfakcjonujących relacji biznesowych, co łatwo przekłada się na wydajność funkcjonowania przedsiębiorstwa.

60%

Całość projektu, szczególnie we wczesnych fazach rozwoju, objęta jest stałą opieką specjalistów z dziedziny debiutów rynkowych i marketingu. Nasze obserwacje wskazują, że wiele innowacyjnych koncepcji nie ma wystarczającej siły przebicia, by podjąć skuteczną walkę z konkurencją – dlatego też tak ważnym staje się kompleksowe wsparcie promowanej marki także w aspektach praktycznych.

80%

Przyjmujemy politykę stopniowego usamodzielniania się pomysłodawcy. Razem ze wzrostem aktywności przedsiębiorstwa, gdy wiadomo już, że pomysł się sprawdza, a zarząd posiada niezbędne przygotowanie teoretyczne, zwiększa się także swoboda jego działań. Dopiero ścisłe połączenie przygotowanego wsparcia i energii twórcy pomysłu jest gwarantem pełnego zadowolenia z uzyskiwanych rezultatów.

100%

Partnerzy


Spółka Yoshi S.A. ma zaszczyt i przywilej współpracować z wiodącymi ośrodkami akademickimi oraz badawczo-rozwojowymi na terenie Polski. Do naszego, stale rosnącego, grona partnerów biznesowych należy wiele wiodących przedsiębiorstw.

Kontakt


Masz pytania, sugestie, chcesz rozpocząć współpracę? Czekamy na Twój kontakt! Skorzystaj z poniższego formularza, napisz maila, zadzwoń lub odwiedź nas osobiście.

Przedstawicielstwa handlowe

Jan Makólski - Toho
607-8006 Kyoto
Yamashina Anshiu Baba Higashi 45
Japan

dr Gerhard Mikolaiczik
90552 Roethenbach A.D. Pegnitz
Speckschlagstr. 9
Germany
+49 178 1831 229

Punkt konsultacyjny Palo Alto
2479 East Bayshore Rd, Suite 205
Palo Alto, CA 94303
+1 650 283 5824

Dane rejestrowe

Regon: 242769575
NIP: 6272730282
KRS: 0000399805
NCAGE: 3253H