O firmie

Kim jesteśmy?

Jesteśmy funduszem technologicznym, który inwestuje oraz rozwija innowacje w zakresie medycyny i obronności. Oferujemy wsparcie w zdobyciu kapitałowej bazy dla powstającego przedsiębiorstwa, konsulting prawny oraz marketingowy, stający się akceleratorem projektu.

Od kiedy na New Connect?

Spółka zadebiutowała na rynku New Connect 29 sierpnia 2011 roku pod nazwą Acreo S.A.. W marcu 2013 roku, spółka zmieniła nazwę na Acrebit S.A. a od momentu połączenia ze spółką Yoshi S.A. w listopadzie 2020 roku, figuruje pod firmą Yoshi Innovation S.A.

MODEL BIZNESOWY

Jako pionierzy w dziedzinie technologii, koncentrujemy nasze wysiłki na rozwijaniu przełomowych rozwiązań w obszarach medycyny i obronności. Nasza pasja i zaangażowanie w innowacje, prowadzą nas do tworzenia produktów, które nie tylko odpowiadają na aktualne potrzeby, ale także wyznaczają nowe kierunki w branży.

Głównym celem modelu biznesowego przyjętego przez Zarząd Spółki Yoshi Innovation S.A., jest skuteczny transfer i komercjalizacja technologii oraz wszelkie usługi związane z tymi działaniami. Realizujemy projekty w dwóch aspektach.

Pierwszy to tworzenie własnych rozwiązań technologicznych, przy których opieramy się na szerokiej współpracy z uznanymi ośrodkami badawczymi na terenie całego kraju. Tworzone rozwiązania opierają się na naszych obserwacjach potrzeb rynkowych i są realizowane w zespołach naukowo-badawczo-administracyjnych o najwyższych kompetencjach. Realizowane działania opierają się nie tylko na wytworzeniu technologii medycznej czy obronnej, ale także na umiejętnym i skutecznym certyfikowaniu tych rozwiązań, przygotowaniu planu biznesowego oraz pozyskaniu finansowania. Wszystkie te działania prowadzą do stworzenia unikatowej na skalę światową technologii, która znajduje swój finał w różnych ośrodkach medycznych.

Druga ścieżka, to rozwijanie projektów technologicznych zlecanych przez klienta zewnętrznego. Na bazie naszych doświadczeń współpracujemy z wieloma podmiotami gospodarczymi, którym pomagamy rozwiązać ich problemy technologiczne oraz organizacyjne, tworzymy technologie na zamówienie, przeprowadzamy je przez fazę koniecznych badań oraz pomagamy zdobyć wymagane prawem certyfikaty.

W ramach naszych przedsięwzięć realizujemy całe spektrum działań administracyjno-operacyjnych włącznie z szeroko pojętą ochroną własności intelektualnej, analizami ekonomicznymi i biznesowymi, przygotowywaniem biznesplanów, tworzeniem wniosków unijnych na potrzeby kolejnych rund finansowania, a także przygotowywaniem opinii o innowacyjności.