Kalendarium giełdowe

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
– raport kwartalny za IV kwartał 2023 r. – 14 lutego 2024 r.
– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2024 r. – 15 maja 2024 r.
– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia 2024 r.
– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2024 r. – 14 listopada 2024 r.
– raport roczny za 2023 r. – 28 maja 2024 r.

Zestawienie komunikatów ESPI 2023

https://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/company/734,0,0,0,1

Zestawienie komunikatów EBI 2023

https://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/company/ACREO,0,0,0,1

Kalendarium giełdowe na rok 2023

https://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/term,0,0,0,1