Aktualności

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu partnerem Yoshi SA

Podczas tegorocznych targów MSPO’ 2018 w Kielcach doszło do podpisania umowy konsorcjum z Akademią Wojsk Lądowych we Wrocławiu a Yoshi SA. Ze strony AWL sygnatariuszem umowy był wybitny naukowiec i wybitny specjalista w zakresie  chemii oraz technologii wojskowych prof. dr hab. inż. Pan Adam Januszko – Prorektor ds. Nauki AWL, natomiast ze strony Yoshi umowę podpisał Prezes Zarządu Pan Marcin Sprawka. Projekt zakłada wieloletnią współpracę w zakresie komercjalizacji technologii podwójnego zastosowania ze szczególnym naciskiem na nanotechnologię i SmartCity.

Współpraca z Moratex-em.

MORATEX_Logo_gradient+nazwa+instytut

W dniu 18 stycznie 2018 roku Zarząd spółki Yoshi SA podpisał porozumienie o współpracy z Instytutem Badawczym Moratex. Jest to kolejny krok w kierunku budowania silnej marki Yoshi, opartej na innowacyjnych i najnowszych rozwiązaniach technologicznych. Moratex jest niekwestionowanym liderem w zakresie najnowszych technologii w zakresie bezpieczeństwa i najnowszych materiałów.

Razem z Wydziałe Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej organizujemy konkurs na Innowatora Inżynierii Biomedycznej.

nowe_logo_rib

Szanowni Państwo!

Zapraszam do udziału w konkursie „INNOWATOR INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ”, którego organizatorami są Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej oraz Yoshi Private Investement SA. Jego celem jest pobudzenie innowacyjności i przedsiębiorczości poprzez zgłaszanie pomysłów o dużym potencjale komercyjnym wykorzystujących nowoczesne technologie, kreujące nowe produkty i tworzące nowe miejsca pracy w obszarze technologii medycznych. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 20 marca 2017r. do 20 października 2017 r. w dwóch etapach:

  • Pierwszy etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniach od 20 marca 2017 r. do dnia 8 września 2017r. Zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są dostarczyć formularz zgłoszeniowy, Skrócony Biznes Plan (SBP) oraz prezentację multimedialną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2017r. do godziny 15.00. Zgłoszone aplikacje będą przedmiotem wstępnej oceny Jury. Wykaz osób/zespołów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej konferencji „Innovations in Biomedical Engineering – IiBE’2017” (www.iibe.pl) do dnia 22 września 2017r.
  • Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniach 19-20 października 2017r. w trakcie konferencji „Innovations in Biomedical Engineering – IiBE’2017”. Finaliści, w trakcie specjalnej sesji konkursowej zaprezentują swoje SBP wraz z prezentacją multimedialną, które będą przedmiotem oceny Jury. Ostateczne wyniki konkursu i przyznanie nagród nastąpi podczas uroczystości zakończenia konferencji w dniu 20 października 2017 r.

Szczegółowe warunki konkursu zamieszczone zostały w Regulaminie.


Marek Gzik
Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej
Przewodniczący Komitetu Naukowego

Ekspansja międzynarodowa-otworzyliśmy przedstawicielstwa handlowe w Japonii i Niemczech

W związku z dynamicznym rozwojem spółki, zwiększaniem naszego technologicznego portfolio a także dzięki naszym zagranicznym przyjaciołom otworzyliśmy dwa przedstawicielstwa handlowe – w Japonii i Niemczech. Naszych partnerów oraz klientów, obecnych i przyszłym, zainteresowanych wejściem ze swoimi technologiami na tamte rynki zapraszamy serdecznie do współpracy.

 

Goście z Newady

W dniu 20 września 2016 roku mieliśmy zaszczyt gościć w Yoshi Private Investment SA Pana Kristophera Sancheza – Dyrektora ds. Handlu Międzynarodowego w Biurze Gubernatora Stanu Newada oraz jego Zastępcę Pana Jarada Van Wagona. Spotkanie odbyło się w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Z ramienia ŚMCEBI przywitał nas prof. dr hab. Marian Paluch – Dyrektor SMCEBI. Na spotkaniu mieliśmy możliwość zaprezentowania kluczowych technologii będących w portfolio spółki Yoshi PI SA oraz przedyskutowania zakresu współpracy w zakresie transferu i komercjalizacji technologii. Serdeczne podziękowania należą się Rektorowi Uniwersytetu Śląskiego JM prof. dr hab. Andrzejowi Kowalczykowi – za możliwość przeprowadzenia tego spotkania w tak innowacyjnym Centrum Nauko jakim jest SMCEBI a także Pani Beacie Drzazga – Prezesowi Zarządu spółki BetaMed S.A oraz Panu Aleksandrowi Fiszerowi i członkowi Rady Nadzorczej spółki Yoshi PI SA za stworzenie wspaniałego klimatu do współpracy międzynarodowej. Szczególne podziękowania należą się Panu dr. Andrzejowi Swinarewowi za merytoryczne i niezwykle interesujące przybliżenie naszym gościom naszego sztandarowego projektu z zakresu materiałoznawstwa w medycynie.

010 009 007 006 004 002

Yoshi PI SA partnerem Śląskiego Festiwalu Nauki 2016 w Katowicach

sfn_logo_1_www3
Yoshi Private Investment SA zostało partnerem Śląskiego Festiwalu Nauki 2016. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE 2016 to wydarzenie organizowane przez Miasto Katowice oraz śląskie uczelnie. Punktem wyjścia do organizacji festiwalu była potrzeba promowania nauki oraz edukacji w województwie śląskim. Naukowcy oraz popularyzatorzy nauki podzielą się na nim swoją wiedzą, innowacyjnymi wynikami badań oraz ich zastosowaniem w przemyśle i gospodarce, a także zaprezentują wynalazki. W programie festiwalu znajdują się pokazy, doświadczenia, wystawy, prezentacje i wykłady ze wszystkich obszarów wiedzy: nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, ścisłych, medycznych, nauki o kulturze i fizycznej oraz ze sztuki.