– wycena patentów

W procesie wyceny przedsiębiorstwa bardzo ważnym czynnikiem jest wycena wartości niematerialnych i prawnych. To właśnie w tej kategorii zawierają się wszelkiego rodzaju patenty, zgłoszenia patentowe, know-how oraz wynalazki i innowacje dokonane w spółce. To one, niejednokrotnie, kształtują kapitał zakładowy spółki i decydują o końcowej wartości przedsiębiorstwa.

Spółka Yoshi SA oferuje Państwu możliwość dokonania wyceny patentów, zgłoszeń patentowych, know-how oraz wynalazków i innowacji w Państwa spółce.

Dokonujemy wyceny na etapie wprowadzania wartości intelektualnej do spółki w formie aportu, podnoszenia kapitału zakładowego, jak i wyceny tejże wartości na potrzeby sprzedaży czy udzielenia licencji.

Dysponujemy gronem wysoko wykwalifikowanych rzeczoznawców prawno – majątkowych, którzy zapewnia Państwu najwyższej jakości obsługę.

Nasze wyceny przeprowadzamy wielopoziomowo co zapewnia obiektywizm i rzeczywistość wartości intelektualnej poddanej wycenie.

Zapraszam do skorzystania z naszych usług w zakresie wyceny wartości intelektualnej.