– monitoring własności intelektualnej

 

Stały nadzór nad własnością intelektualną a zwłaszcza znakami towarowymi to nieodzowny element strategii każdej spółki myślącej poważenie o swoim rozwoju.

Nasza rola to:

W ramach stałej, zryczałtowanej obsługi prawno-patentowej, oferujemy naszym Klientom świadczenie następujących usług:

  • monitorowanie zgłaszanych do Urzędu Patentowego RP, Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), Międzynarodowego Biura Własności Intelektualnej (WIPO) wynalazków i/lub wzorów użytkowych oraz badanie możliwości i warunków stosowania w Firmie Zleceniodawcy obcych projektów wynalazczych;
  • reprezentowanie interesów Firmy Zleceniodawcy przed Urzędem Patentowym RP (UPRP), Urzędem EPO; WIPO; EUIPO;
  • konsultacje w zakresie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności prawa znaków towarowych, prawa patentowego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji;
  • dozorowania terminów wnoszenia opłat urzędowych do UPRP, EUIPO oraz WIPO i/lub EPO w przypadku ochrony patentowej na świecie;
  • bieżącej korespondencji z UPRP; OHIM; WIPO; EPO;
  • monitorowania stanu techniki dotyczącego przedmiotów prawa własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe) chronionych/zgłoszonych na rzecz podmiotów gospodarczych wskazanych przez Firmę Zleceniodawcy oraz sporządzanie miesięcznych / kwartalnych raportów z tych badań.
  • monitorowania chronionych/zgłaszanych znaków towarowych w UPRP oraz EUIPO na rzecz podmiotów gospodarczych wskazanych przez Firmę Zleceniodawcy oraz sporządzanie miesięcznych / kwartalnych raportów z tych badań.