Oferta

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w następujących dziedzinach:

Staramy się, aby oferta spółki Yoshi SA była wszechstronna i zaspokajała potrzeby wymagającego klienta.

We wstępnej fazie każdy zgłoszony pomysł jest poddany eksperckiej analizie, mającej na celu rozpoznanie słabych i mocnych stron przedsięwzięcia. Ewentualna akceptacja projektu pozwala na sugestie najwydajniejszych strategii rozwojowych, umożliwiających stworzenie biznesplanu otwierającego atrakcyjne perspektywy inkubacyjne.

Już w pierwszym etapie interesujące pomysły wspierane są doświadczeniem naszych specjalistów,ułatwiającym sprecyzowanie przewidywanych do osiągnięcia celów, co pozwala na dobór właściwych narzędzi działania. Tym, co różni Yoshi od konkurencji, jest nacisk kładziony na dopracowanie pozyskanych koncepcji w najwcześniejszych stadiach rozwoju, owocujący pełnym wykorzystaniem drzemiącego w nich potencjału.

Następnym krokiem jest finansowe wsparcie pomysłu. Oferowane fundusze pochodzą z budżetu Yoshi lub od inwestorów zewnętrznych. Ścisła charakterystyka projektu sprzyja nawiązaniu trwałych i satysfakcjonujących relacji biznesowych, co łatwo przekłada się na wydajność funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Całość projektu, szczególnie we wczesnych fazach rozwoju, objęta jest stałą opieką specjalistów z dziedziny debiutów rynkowych i marketingu. Nasze obserwacje wskazują, że wiele innowacyjnych koncepcji nie ma wystarczającej siły przebicia, by podjąć skuteczną walkę z konkurencją – dlatego też tak ważnym staje się kompleksowe wsparcie promowanej marki także w aspektach praktycznych.

Przyjmujemy politykę stopniowego usamodzielniania się pomysłodawcy. Razem ze wzrostem aktywności przedsiębiorstwa, gdy wiadomo już, że pomysł się sprawdza, a zarząd posiada niezbędne przygotowanie teoretyczne, zwiększa się także swoboda jego działań. Dopiero ścisłe połączenie przygotowanego wsparcia i energii twórcy pomysłu jest gwarantem pełnego zadowolenia z uzyskiwanych rezultatów.