– komercjalizacja patentów

Dzisiejsza nauka, to świat wąskich specjalizacji. Naukowcy specjalizują się w coraz bardziej wąskich dziedzinach, którym coraz trudniej przebić się do społecznej świadomości. Nauka staje się coraz bardziej hermetyczna a o jej rezultatach dowiadujemy się po długim czasie.

Spółka Yoshi jest podmiotem, który chce zapewnić finansowanie badań i ich szybkie upowszechnienie. Za główny cel postawiliśmy sobie komercjalizację patentów tworzonych przez naukowców. Dzięki naszym inwestorom oraz współpracy z renomowanymi uczelniami wyższymi chcemy aktywnie uczestniczyć w weryfikacji polskiej myśli technicznej i technologicznej oraz wprowadzaniu jej do biznesu.

Oferujemy szeroko zakrojoną pomoc w procesie wprowadzania patentu do biznesu. Odbywa się to poprzez:

– szczegółową analizę patentów uczelni wyższych, prywatnych ośrodków badawczo – rozwojowych i osób fizycznych,

– weryfikację patentów pod katem zapotrzebowania rynkowego,

– dokonanie wyceny patentu,

– poszukiwanie firm zainteresowanych zaimplementowaniem danego patentu,

– pozyskanie inwestorów zainteresowanych wsparciem finansowym innowacyjnych projektów,

-poszukiwaniem odbiorców produkty finalnego.

Nasze działania ukierunkowane są na tworzenie spółek typu start-up, spin-off oraz pośrednictwie w sprzedaży patentów i licencji do patentu.

Inwestorów, ośrodki naukowe oraz wynalazców zapraszamy do współpracy.