– audyt technologiczny

Przewaga technologiczna jest najlepszym gwarantem powodzenia przedsiębiorstwa. Poznanie swoich mocnych i słabych stron oraz otwarcie się na nowe technologie stwarza przestrzeń do działań ukierunkowanych na sukces firmy.

Audyt technologiczny przeprowadzany przez firmę Yoshi S.A. jest formą badania przedsiębiorstwa pod kątem możliwości implementacji najnowszych technologii i patentów. Kompleksowa ankieta oraz wywiad na miejscu pozwalają określić jakim potencjałem dysponuje przedsiębiorstwo, jakie ma moce produkcyjne oraz jakie ma możliwości adaptacji nowych rozwiązań.

Spółka Yoshi S.A., na mocy porozumień zawartych z uczelniami wyższymi i instytutami badawczo-rozwojowymi, poszukuje patentów czy też technologii gotowych do zaimplementowania w danym przedsiębiorstwie. Dzięki współpracy z większością uczelni wyższych w Polsce, mamy dostęp do najnowszej myśli technicznej w każdej branży.

W ramach oferty audytu technologicznego poszukujemy naukowców, wysokiej klasy specjalistów w swoich dziedzinach, mogących wnieść wkład intelektualny do przedsiębiorstwa.

Następnie badamy jakie byłyby konieczne nakłady inwestycyjne, aby poprzez zaproponowane patenty i technologie zbudować w przedsiębiorstwie przewagę technologiczną.

W przypadku braku środków, firma Yoshi, poprzez własne bazy inwestorów, aktywnie poszukuje wsparcia dla projektu modernizacyjnego i rozwojowego.

Zapraszam do korzystania z oferty spółki Yoshi S.A.