Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu partnerem Yoshi SA

Podczas tegorocznych targów MSPO’ 2018 w Kielcach doszło do podpisania umowy konsorcjum z Akademią Wojsk Lądowych we Wrocławiu a Yoshi SA. Ze strony AWL sygnatariuszem umowy był wybitny naukowiec i wybitny specjalista w zakresie  chemii oraz technologii wojskowych prof. dr hab. inż. Pan Adam Januszko – Prorektor ds. Nauki AWL, natomiast ze strony Yoshi umowę podpisał Prezes Zarządu Pan Marcin Sprawka. Projekt zakłada wieloletnią współpracę w zakresie komercjalizacji technologii podwójnego zastosowania ze szczególnym naciskiem na nanotechnologię i SmartCity.