Goście z Newady

W dniu 20 września 2016 roku mieliśmy zaszczyt gościć w Yoshi Private Investment SA Pana Kristophera Sancheza – Dyrektora ds. Handlu Międzynarodowego w Biurze Gubernatora Stanu Newada oraz jego Zastępcę Pana Jarada Van Wagona. Spotkanie odbyło się w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Z ramienia ŚMCEBI przywitał nas prof. dr hab. Marian Paluch – Dyrektor SMCEBI. Na spotkaniu mieliśmy możliwość zaprezentowania kluczowych technologii będących w portfolio spółki Yoshi PI SA oraz przedyskutowania zakresu współpracy w zakresie transferu i komercjalizacji technologii. Serdeczne podziękowania należą się Rektorowi Uniwersytetu Śląskiego JM prof. dr hab. Andrzejowi Kowalczykowi – za możliwość przeprowadzenia tego spotkania w tak innowacyjnym Centrum Nauko jakim jest SMCEBI a także Pani Beacie Drzazga – Prezesowi Zarządu spółki BetaMed S.A oraz Panu Aleksandrowi Fiszerowi i członkowi Rady Nadzorczej spółki Yoshi PI SA za stworzenie wspaniałego klimatu do współpracy międzynarodowej. Szczególne podziękowania należą się Panu dr. Andrzejowi Swinarewowi za merytoryczne i niezwykle interesujące przybliżenie naszym gościom naszego sztandarowego projektu z zakresu materiałoznawstwa w medycynie.

010 009 007 006 004 002