Yoshi PI SA partnerem Śląskiego Festiwalu Nauki 2016 w Katowicach

sfn_logo_1_www3
Yoshi Private Investment SA zostało partnerem Śląskiego Festiwalu Nauki 2016. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE 2016 to wydarzenie organizowane przez Miasto Katowice oraz śląskie uczelnie. Punktem wyjścia do organizacji festiwalu była potrzeba promowania nauki oraz edukacji w województwie śląskim. Naukowcy oraz popularyzatorzy nauki podzielą się na nim swoją wiedzą, innowacyjnymi wynikami badań oraz ich zastosowaniem w przemyśle i gospodarce, a także zaprezentują wynalazki. W programie festiwalu znajdują się pokazy, doświadczenia, wystawy, prezentacje i wykłady ze wszystkich obszarów wiedzy: nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, ścisłych, medycznych, nauki o kulturze i fizycznej oraz ze sztuki.